Bảo đảm công việc cũ cho lao động nữ sau khi nghỉ sinh con

Sau khi nghỉ sinh được 5 tháng tôi đi làm trở lại thì công ty có đề nghị tôi chuyển sang phụ trách sản phẩm khác (cùng một vị trí nhưng phụ trách sản phẩm khác, các điều kiện không có gì thay đổi). Trong trường hợp tôi không đồng ý thì công ty có quyền cho tôi nghỉ việc hay không? Và mức đền bù theo luật là như thế nào?

Trả lời: Chào bạn, với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty có thể cho bạn nghỉ việc không?

Theo Điều 158 Bộ luật lao động năm 2012 thì sau khi bạn nghỉ sinh con, bạn sẽ được bảo đảm việc làm cũ, cụ thể:
Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Trường hợp công việc cũ không còn thì công ty có thể bố trí việc làm khác cho bạn với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Khi công ty đã thực hiện đúng quy định trên mà bạn không đồng ý làm công việc đó thì công ty không được cho bạn nghỉ việc luôn. Chỉ khi có căn cứ tại Điều 38 hoặc Điều 126 Bộ luật lao động năm 2012 thì công ty mới có thể cho bạn nghỉ việc. Trường hợp công ty vi phạm quy định trên thì quyền lợi của bạn được giải quyết theo quy định tại Điều 42 Bộ luật này.

Thứ hai, nếu bạn đàm phán với công ty để nghỉ việc thì mức đền bù như thế nào?

Nếu bạn đàm phán với công ty để nghỉ việc và phía công ty đồng ý thì trường hợp này là “Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động” theo Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012. Theo đó thì quyền lợi của bạn được hưởng bao gồm: trợ cấp thôi việc (Điều 48), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (theo pháp luật bảo hiểm) và các khoản khác mà công ty còn nợ bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *