Bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và đóng BHXH tự nguyện

Chào luật sư nhờ tư vấn giúp tôi về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: Tôi sinh năm 1972, đã công tác tại trường mầm non 20 năm.Và đóng BHXH cũng được 20 năm. Hiện tôi muốn chốt sổ BHXH và tôi nghỉ ở nhà giúp gia đình.Vậy tôi được hưởng chế độ như thế nào? Và tôi có cần phải đóng tiếp bảo hiểm cho đến tuổi nghỉ hưu không? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bác, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khi thôi việc, bác sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật lao động. Cụ thể, Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Bên cạnh đó, về nguyên tắc, khi chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan, cơ quan sẽ có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Và trong độ tuổi lao động, người lao động vẫn có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có thể hưởng chế độ hưu trí. Chế độ hưu trí được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Như vậy, bác có thể tiến hành bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó tiến hành đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đến khi đạt mức tối đa là 75% trước tuổi 60.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *