Bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hôi đất

Bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hôi đất

Chủ đầu tư của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đền bù cho côn ty biển quảng cáo tấm lớn. Công ty muốn vừa nhận được tiền đền bù vừa tháo dỡ biển quảng cáo đem về.Có được hay không?

Công ty tôi được chủ đầu tư của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đền bù biển quảng cáo tấm lớn với giá trị 1.077.634 đồng. Hiện tại giám đốc công ty tôi muốn là vừa nhận được tiền đền bù vừa tháo dỡ biển quảng cáo đem về. Vậy tôi muốn hỏi: tài sản sau khi được đền bù thuộc về cá nhân, tổ chức nào? (chủ đầu tư hay công ty tôi)
 
Trả lời
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:
 
Khoản 2 điều 118 Luật xây dựng 2014 quy định về phá dỡ công trình khi giải phóng mặt bằng như sau:
 
3. Trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ công trình xây dựng được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

b) Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ;

c) Người có thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả do không ban hành quyết định, quyết định không kịp thời hoặc quyết định trái với quy định của pháp luật”.

Như vậy, Công ty bạn sẽ được thực hiện phá dỡ biển quảng cáo khi công ty được giao trong quyết định phá dỡ của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường thiệt hại về tài sản khi thu hôi đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Khánh Linh – Luật Sư Toàn Quốc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *