Các chế độ được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động

Nhờ luật sư tư vấn về các chế độ mà người lao động được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: Tôi Công tác ở Công ty A từ tháng 3/1986, đến tháng 4/1989 thì tách tỉnh tôi được điều về Công ty B (lúc này Công ty A và B cùng một đơn vị chủ quản). Đến tháng 9 năm 2013 tôi chuyển công tác đến đơn vị khác và lại ký hợp đồng làm việc mới, đến đầu năm 2014 thì dưới đơn vị mới có thành lập một đơn vị chi nhánh,

Tuy nhiên đơn vị chi nhánh lại được quyền chủ động quản lý người lao động, được chủ động chi tài chính được phân bổ. Tháng 6/2015 tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động, tôi có được hưởng các chế độ trợ cấp gì?. Xin luật sư vui lòng giải thích cho tôi được rõ. Xin cám ơn (trong thời gian công tác, mọi chế độ bảo hiểm, tôi cùng đơn vị tham gia đầy đủ)

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của anh như sau:

Trong trường hợp anh chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì anh sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Nếu như anh đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì những tháng trước khi anh đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được dùng để tính trợ cấp thất nghiệp, còn những tháng anh đã đóng bảo hiểm thất nghiệp rồi thì anh sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định như sau:

Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên

Ngoài ra, nếu như anh về nghỉ hưu trước tuổi thì anh sẽ được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với trường hợp những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 nếu thuộc các trường hợp sau:

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Khi đó, anh sẽ được hưởng mức bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

————–

Câu hỏi thứ 2 – Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng quyền và nghĩa vụ quy định thế nào?

Chào Anh Chị! em tên X. hiên nay em đang làm việc cho 1 doanh nghiệp vốn FDI. em đã làm việc từ tháng 10/2010 đên nay và hợp đồng của em hà hợp đồng không xác định thời hạn. vừa rồi em có nhần được thông báo của công ty là sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với em ngay trong tháng 11/2017. vậy anh chị cho em hỏi quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, cũng như các khoản hỗ trợ em sẽ nhận được. em trân thành cảm ơn.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự sau đây:

>> Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

>> Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vô thời hạn

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *