Các chế độ được hưởng khi nghỉ hưu do tinh giảm biên chế.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi sinh ngày 06-08-1957, hiện là viên chức thuộc Trường CĐSP Sóc Trăng. Theo NĐ 108 có nói : nếu nam từ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi thì được nghỉ hưu trước tuổi theo khoản 2 Điều 8 của Nghị Định này.

Xin hỏi :

– Khái niệm đủ 58 tuổi được tính theo mốc nào so với ngày tháng năm sinh của tôi 06-08-1957(tôi làm đơn để xin nghỉ từ 01-09-2015)

– Giả sử khi được giải quyết nghỉ hưu theo NĐ 108, tôi có được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi không?( ngoài chế độ quy định tại Điểm a,c Khoản 1 Điều 8 thì đã rõ). Văn bản có nói đến Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH, nhưng đọc khó hiểu quá.

Xin cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về khái niệm “đủ tuổi” theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014 về tinh giảm biên chế.

Khái niệm “đủ tuổi” được hiểu là đủ ngày, đủ tháng và đủ năm. Theo đó, bác sinh ngày 6 tháng 8 năm 1957 thì tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2015 bác sẽ đủ 58 tuổi.

Thứ hai, về trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Trước hết về các trường hợp tinh giảm biên chế được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo đó, nếu bác thuộc 1 trong các trường hợp được quy định tại Điều 6 của Nghị định này thì bác sẽ được hưởng chính sách tinh giảm biên chế.

Về chính sách về hưu trước tuổi, được quy định cụ thể tại Điều 8 của Nghị định.

Theo đó, bác cần đảm bảo được đầy đủ các điều kiện sau thì mới được hưởng chính sách tinh giảm biên chế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

-Từ đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi.

-Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Khi bác đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện này, thì bác sẽ được hưởng các chế độ sau:

-Lương hưu hằng tháng theo Luật bảo hiểm xã hội (45% cho 15 năm đóng bảo hiểm, sau đó cứ mỗi năm tăng lên 2% đối với nam, tối đa là 75%)

-Không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu (1%) khi nghỉ hưu trước tuổi.

-Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

-Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 là 60 tuổi đối với nam) Theo đó, bác có 2 năm nghỉ hưu trước tuổi nên bác sẽ được trợ cấp 6 tháng tiền lương cho 2 năm nghỉ hưu trước tuổi.

Xem thêm và tham khảo: Cha, mẹ sau khi ly hôn có được thăm con không?

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *