Các khoản trợ cấp được hưởng theo chính sách thôi việc ngay

Xin chào Luật sư. Tôi xin Văn phòng luật sư tư vấn cho về Nghị định 108/2014 về tinh giảm biên chế. Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là viên chức tại 1 Bệnh viện ở Nghệ An, Tôi sinh ngày 17/11/1968 (47 tuổi) và có 27 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Tôi muốn thực hiện chính sách thôi việc ngay theo khoản 1, Điều 10 của Nghị định 108.

Muốn hỏi luật sư khi tôi được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương tìm việc và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH. Vậy tôi có được hưởng thêm chính sách tại khoản 3 của Điều này hay không (Bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc nhận thêm trợ cấp BHXH một lần) ?

Nếu được, khi tôi xin bảo lưu thời gian đóng BHXH, chờ đủ tuổi nghỉ hưu, ngoài khoản trợ cấp theo khoản 1, Điều 10 tôi có được làm thủ tục để được hưởng lương hưu không? Cảm ơn Văn phòng luật sư, mong sớm nhận được sự tư vấn của luật sư!

Trả lời: Cảm ơn anh  đã gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu  của  anh như sau:

Theo  quy định tại Điều 10 Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giảm biên chế:

“Điều 10. Chính sách thôi việc

1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

……………

3. Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 thì anh được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật bào hiểm xã hội.

Theo như anh trình bày thì anh  đã có 27 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Nếu:

– Anh  bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu thì anh  được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 52 ; Điều 53; Điều 57 và Điều 58 Luật BHXH 2006.

– Anh  hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức bảo hiểm sẽ được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, anh không được hưởng chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định của nghị định này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *