Các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo quy định

Tư vấn về việc vấn đề doanh nghiệp có thể vừa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa kê khai theo phương pháp nộp thuế trực tiếp được không?

Nội dung câu hỏi: Một doanh nghiệp có thể vừa kê khai thuế trực tiếp, vừa kê khai thuế khấu trừ được không ạ? Vì em có nhận hóa đơn của nhà cung cấp, nhà cung cấp vừa xuất hóa đơn GTGT cho em, vừa xuất 1 cái hóa đơn bán hàng ( 2 hóa đơn cùng 1 số, chỉ khác nhau mẫu số hóa đơn thôi). Em có nghe thông tin là 1 doanh nghiệp làm sao có thể vừa kê khai thuế trực tiếp, vừa kê khai thuế khấu trừ được, nhưng chỉ là nghe nói vậy. không biết có thông tư hay luật nào quy định rõ về vấn đề này không ạ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau :

Khoản 2 Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế:

 “ 2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: 

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; 

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 

Và Khoản 2 Điều 11 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: 

a) Đối tượng áp dụng: 

– Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này; 

– Hộ, cá nhân kinh doanh; 

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; 

– Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này; “

Khi thực hiện việc nộp thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp phải kê khai thuế theo một trong hai phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp và không thể kê khai thuế đồng thời cả hai phương pháp trên. Một số trường hợp doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế trực tiếp hay theo phương pháp khấu trừ. Ví dụ như trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng nhưng đã tự nguyện đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, tuy nhiên chỉ một số doanh nghiệp cơ sở kinh doanh được áp dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP:

“ b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm: 

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; 

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; 

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.”

Đối với doanh nghiệp của bạn để xác định rõ phải nộp theo phương pháp nào và có thể lựa chọn một trong hai phương pháp để nộp thuế hay không thì cần dựa trên chế độ về kế toán, hóa đơn; mức doanh thu hàng năm của doanh nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *