Các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định thế nào?

Công ty em là chi nhánh hạch toán độc lập (loại hình công ty TNHH 1 thành viên), khác tỉnh đối với công ty tổng (thành lập tháng 10/2013). Công ty em thành lập 7/2014. Vậy cho em hỏi công ty em có thuộc diện miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không? Trường hợp Công ty thuê lao động thời vụ 3 tháng rồi kết thúc hợp đồng thì có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty của bạn là chi nhánh hạch toán độc lập với tổng công ty, do vậy báo cáo tài chính của công ty cũng được lập độc lập mà không phải hợp nhất báo cáo tài chính với Tổng công ty. Do vậy, công ty phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên các khoản thu nhập chịu thuế của công ty.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, các trường hợp doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế:

– Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

– Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

Điều 17 Nghị định 218/2013/NĐ – CP hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các trường hợp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác như sau:
– Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ.

– Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số.

– Doanh nghiệp chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Như vậy, để xét xem công ty bạn có thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hay không phải căn cứ vào các điều kiện trên.

Đối với trường hợp bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội:

Điểm a, khoản 1 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, công ty bạn chỉ cần ký kết hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *