Cách tính lương hưu với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cho tôi hỏi thắc mắc về cách tính lương hưu như sau: Mẹ tôi là giáo viên mầm non vào biên chế năm 1997 và đóng BHXH từ ngày 01/01/1995. Đến năm 2010 thì đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH vì vậy mẹ tôi xin đóng BH tự nguyện thêm 5 năm nữu để đủ 20 năm đóng bảo hiểm. Đến năm 2015 mẹ tôi đã đủ năm đóng BHXH. Vậy cách tính lương hưu cho mẹ tôi là như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về điều kiện hưởng lương hưu

Trường hợp của mẹ bạn thuộc trường hợp đóng BHXH theo quy định tại điều 70  Luật BHXH 2006 về điều kiện hưởng lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện:

“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”

Về cách tính lương hưu

Lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của mẹ bạn được tính dựa trên quy định tại điều 71 Luật BHXH 2006:

“Điều 71. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Bình quân thu nhập đóng BHXH được quy định tại điều 76 Luật BHXH 2006:

“Điều 76. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ”.

Do vậy, cách tính lương hưu hàng tháng của mẹ bạn như sau:

– 15 năm đầu được hưởng: 45% * BQTN.

– 5 năm sau được hưởng: 5*3= 15% * BQTN.

Vậy tổng lương hưu hàng tháng được hưởng: 60% * BQTN.

BQTN = (Tổng thu nhập trong các tháng đóng BHXH tự nguyện) / (số tháng đóng BHXH tự nguyện).

Và được Chính phủ điều chỉnh lại theo từng thời kì.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *