Cách tính mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Tôi sinh ngày 23.4.1970. Đến hết tháng 9.2015 tôi được 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Hệ số lương của tôi là 4,2 từ năm 2013. Tôi muốn về hưu trước tuổi vì giảm 61% sức khỏe. Tôi muốn hỏi vậy mức lương tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu và được tính như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Bảo Hiểm xã hội 2006, “Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Theo đó, bác có thể nghỉ hưu và hưởng chế độ lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

“Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.” 

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng được hưởng của bác là:

45% tiền lương + (5 năm x 3%) – 10% = 50% (tiền lương theo hợp đồng có tính hệ số lương)

Cụ thể= 50%(tiền lương cơ bản x hệ số 4,2).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *