Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã có được tăng lương theo NĐ 17/2015

Chào luật sư. Hiện tại tôi làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở cấp xã, việc tăng lương 2015 ở trường hợp của tôi có áp dụng được không ? Quy định pháp luật thế nào? mong được giải đáp giúp. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, đối tượng áp dụng tăng lương theo Nghị định 17/2015

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015 quy định về đối tượng áp dụng nghị định này như sau:

“1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

…”

Thứ hai, các trường hợp không được áp dụng tăng lương theo Nghị định 17/2015

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị Định 17/2105/NĐ-CP quy định về các trường hợp không áp dụng nghị định này như sau:

“Đối tượng không áp dụng:

a) Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ thuộc Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn thuộc Công an nhân dân hưởng phụ cấp quân hàm.”

Như vậy, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2015 trên kết hợp với thông tin bạn cung cấp, bạn làm việc ở phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở cấp xã (hoạt động không chuyên trách)

Vì vậy, bạn sẽ không được áp dụng chế độ tăng lương theo Nghị định 17/2015.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *