Cán bộ văn phòng, văn thư có được tăng lương theo Nghị định mới không?

Xin chào Luật sư! Tôi có 1 yêu cầu nhờ Luật Sư trả lời hộ giùm. Tôi hiên đang công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện. Được cơ quan ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 02 năm tăng lương 1 lần vào 01/08/2011, với công việc cán bộ văn phòng tổng hợp, văn thư và được hưởng lương 1,86 và 02 năm tăng lương 01 lần. Đến năm 2014 được UBND huyện cho chủ trương hợp đồng cán bộ.

Ngoài ra, Hội CTĐ huyện được UBND tỉnh công nhận là Hội có tính chất đặc thù. Hiện nay tôi được hưởng lương từ Ngân sách nhà nước với hệ số 2,06 (dưới 2,34), theo như Nghị định thì tôi được hưởng 8% mức lương hiện hưởng tại điểm đ, điểm e, khoản 1, điều 1 của Nghị định 17/2015/NĐ-CP. Nhưng tại sao tôi nộp danh sách báo cán bộ được hưởng theo Nghị định cho Phòng Nội vụ huyện thì được trả lời là tôi không được hưởng do hợp đồng ngoài biên chế.Xin trân trọng cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất

Theo phần trình bày của anh thì anh đã kí hợp đồng không xác định thời hạn với Hội vào năm 2011 và anh làm việc với công việc cán bộ văn phòng tổng hợp, văn thư tức là anh mới chỉ làm công việc của cán bộ, chứ anh không có chức danh cán bộ trong Hội Chữ thập đỏ huyện bởi theo quy định của pháp luật thì Cán bộ được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 thì:

“Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Ngoài ra, anh có nhắc tới việc năm 2014 được UBND huyện cho chủ trương hợp đồng cán bộ nhưng cũng theo quy định về cán bộ thì họ là những người làm việc theo nhiệm kỳ, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước chứ họ không ký hợp đồng lao động. Cho nên, hợp đồng lao động mà anh đã ký là hợp đồng ngoài biên chế.

Thứ hai

Trong yêu cầu của anh thì anh có nói anh được hưởng 8% mức lương hiện hưởng theo điểm đ, điểm e, Khoản 1 của Nghị định 17/2015/NĐ-CP  thì đó là những quy định :

“ đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;”.

Thế nhưng, tại điểm đ nêu trên thì khi đối chiếu với Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì trường hợp của anh không nằm trong đối tượng điều chỉnh của Nghị định này cho nên anh không được hưởng mức lương theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 Nghị định 17/2015/NĐ-CP.

Còn đối với điểm e nêu trên thì mặc dù Hội chữ thập đỏ huyện được UBND tỉnh công nhận là Hội có tính chất đặc thù và anh cũng được làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; nhưng những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải nằm trong số lượng người làm việc mà được cấp thẩm quyền giao của Hội và ngoài ra Hội chữ thập đỏ là một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù mà chưa phải là một đơn vị sự nghiệp công lập. Cho nên, trường hợp của anh cũng chưa đáp ứng được điều kiện tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

Vậy nên, Phòng Nội vụ huyện trả lời anh không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP với lý do hợp đồng ngoài biên chế là phù hợp với quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *