Cán bộ y tế làm trong bệnh viện huyện có được tăng lương?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, tôi có 1 câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp. Tôi là cán bộ y tế làm trong bệnh viện huyện, phụ cấp ưu đãi nghề của tôi là 40% lương, hệ số lương của tôi dưới 2,34. Vậy tôi có được tăng lương theo nghị định 17/2015 không ạ? quy định cụ thể trường hợp của tôi thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, liên quan đến vấn đề của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

– Về đối tượng áp dụng nghị định:

Khoản 1 điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về một số trường hợp được áp dụng nghị định như sau:

“a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

…”

– Về trường hợp cụ thể của bạn:

Theo khoản 1 điều 2 nghị định số 85/2012/NĐ-CP về :cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập”:

“Đơn vị sự nghiệp y tế công lập” là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn y tế như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; điều dưỡng và phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp y tế).

Bạn làm việc ở bệnh viện huyện, đây được coi như đơn vị sự nghiệp công lập và có hệ số lương dưới 2,34 như vậy, do đó bạn được xem xét thuộc trường hợp được áp dụng nghị định 17/2015.

Ngoài ra, quy định điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC:

“Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Theo quy định trên thì công chức viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng với cơ quan nhà nước thì chỉ người làm việc với hợp đồng không thời hạn mới thuộc đối tượng được tăng tiền lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP. Như vậy, trong trường hợp bạn làm việc theo hợp đồng, thì chỉ khi bạn làm nhân viên y tế huyện với hợp đồng không thời hạn mới được tăng lương theo Nghị định 175/2015/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *