Chấm dứt hợp đồng lao động trái luật và trách nhiệm bồi thường

Lật sư tư vấn miễn phí trường hợp người sử dụng lao động không trả lương và trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thận trong hợp đồng người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Nội dung đề nghị tư vấn:

Chào luật sư Luật Sư Toàn Quốc, Tôi có ký hợp đồng không thời hạn với một văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại VN. Công ty đã nhiều lần trả lương trễ không đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng. Vừa qua tôi có bức xúc vì vấn đề công việc với sếp nên đã nộp đơn xin nghỉ việc ngang không báo trước 45 ngày. Trong trường hợp này tôi có phải bồi thường gì không? quy định trường hợp này thế nào ah cũng như có cách nào phản biện lại nếu có tranh chấp xảy ra.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động  làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn:

“3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Theo quy định trên, trong trường hợp Hợp đồng không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày làm việc.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng không báo trước theo quy định của pháp luật, người lao động có nghĩa vụ theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể:

“Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật lao động, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày làm việc và phải có nghĩa vụ theo quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *