Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do người lao động có vấn đề về sức khỏe ?

Tư vấn về trường hợp hiệu trưởng trường tiểu học yêu cầu giáo viên giám định sức khỏe để chấm dứt hợp đồng lao động.

Nội dung câu hỏi: Trước tiên ,  xin cám ơn luật sư đã đọc câu hỏi của tôi . Xin hỏi luật sư một việc như sau: Vợ tôi sinh năm 1974 . Giáo viên dạy tiểu học từ năm 1994  . Năm ngoái vợ tôi bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực , đã nghỉ 1 tháng đi điều trị ở bệnh viện . Hiện nay , vẫn uống thuốc ngoại trú và vẫn đến trường , nhưng hiểu trưởng không phân công việc và yêu cầu vợ tôi đi giám định sức khỏe để nghỉ việc . Luật sư cho tôi hỏi, hiệu trưởng có quyền yêu cầu vợ tôi đi giám định không ?  và trường hợp nào thì vợ tôi bị cho nghỉ việc (điều luật nào )  Xin cám ơn nhiều !

Trả lời:Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hợp đồng làm việc được ký kết giữa vợ bạn với trường tiểu học là hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hiệu trưởng đơn vị nơi vợ bạn công tác chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong các trường hợp sau đây được quy định tại Điều 29 Luật viên chức năm 2010:

“ a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…”

Trong trường hợp của vợ bạn, vợ bạn chỉ điều trị một tháng tại bệnh viện và sau đó vẫn uống thuốc ngoại trú và vẫn đến trường. Tuy nhiên, đến nay thì hiệu trưởng trường muốn vợ bạn nghỉ việc nghĩa là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với vợ bạn vì lý do trên là không có căn cứ pháp lý.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 28: “ 3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động…” Do đó, nếu hiệu trường trường nơi vợ bạn công tác vẫn chấm dứt hợp đồng làm việc với vợ bạn thì đơn vị phải có nghĩa vụ đối với vợ bạn theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012:

“ 1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước…”

Do đó, hiệu trưởng trường không có quyền yêu cầu vợ bạn đi giám định sức khỏe và cũng không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu hiệu trưởng đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trái pháp luật sẽ phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định nêu trên. Trong trường hợp hai bên muốn chấm dứt hợp đồng làm việc thì có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *