Chế độ của người lao động khi nghỉ việc do công ty thay đổi cơ cấu

Chào luật sư, tôi bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lý do công ty giảm biên chế. Tôi đã làm việc tại công ty được 23 tháng. ký hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng. Tôi bắt đầu 01/06/2013 – 30/04/2015. Công ty thông báo cho nghỉ việc cách đây 2 tuần. Xin cho hỏi tôi được bồi thường theo luật lao động hiện hành như thế nào? Trân trọng cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp công ty có đóng bảo hiểm thất nghiệp

Do bạn đã kí hợp đồng lao động 12 tháng với công ty và thực tế đã làm việc được 23 tháng nên bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 2 Luật BHXH:

“3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này”.

Do đó, bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu như bạn đủ điều kiện để hưởng theo quy định tại điều 81 Luật BHXH 2006:

“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Mức hưởng và thời gian hưởng được quy định cụ thể tại điều 82 Luật BHXH 2006:

“1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên”.

Cách tính cụ thể trợ cấp mất việc làm được quy định tại điều 1 thông tư 39/2009/BLĐTBXH:

“1. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

1. Công thức tính trợ cấp mất việc làm:

Tiền trợ cấp mất việc làm

 =

Số năm được tính hưởng trợ cấp mất việc làm

x

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm

x

01

Thứ hai, trường hợp công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp

Vì công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn và trong trường hợp cắt giảm biên chế này công ty không thể sắp xếp cho bạn 1 công việc khác phù hợp dẫn đến việc bạn phải nghỉ việc do đó công ty sẽ phải chi trả trợ cấp mất việc cho bạn theo quy định tại điều 44 Bộ luật lao động 2012 về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế:

“1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này”.

Mức hưởng và cách tính trợ cấp mất việc được quy định cụ thể tại điều 49 Bộ luật lao động

“1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”.

Thứ ba, trường hợp công ty có đóng BHXH cho bạn thì bạn sẽ được hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp nghỉ việc vì bạn đã kí hợp đồng lao động là 12 tháng đối với công ty do đó bạn là đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định điều 2, Luật BHXH 2006:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên”.

Về mức hưởng bảo hiểm xã hộ một lần được quy định tại điều 56 Luật BHXH 2006:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Về cách tính bảo hiểm xã hội , chúng tôi đã có tư vấn cụ thể và bạn có thể tham khảo trong bài viết “cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần như nào”.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật trong trường hợp của bạn công ty bắt buộc phải đóng BHXH cho người lao động và từ 1/1/2015 công ty cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trong trường hợp không đóng, công ty sẽ bị phạt đối với hành vi vi phạm này

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *