Chế độ hưởng lương đi làm ngày lễ ?

Nội dung tư vấn: Trong dịp nghỉ lễ 30/4/2015 (nghỉ 6 ngày liên tục) cơ quan tôi có danh sách yêu cầu cán bộ trực nghỉ lễ (1 số vị trí cần thiết phải trực cả 6 ngày, một số vị trí khác có thể trực 1 hoặc 2 ngày). Tiền lương 01 tháng của cơ quan tôi được tính theo công thức: (Hệ số lương + các loại phụ cấp nếu có) x 1.150.000 đ. Vậy thì tiền trực nghỉ lễ của người lao động trong trường hợp này được tính như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 97 Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo như thông tin bạn cung cấp ở trên thì do bạn trình bày không rõ mức lương hàng ngày cụ thể là bao nhiêu nên không thể tính chính xác mức hưởng cho bạn được. Nhưng mức hưởng lương bạn trực vào 6 ngày liên tục ở cơ quan sẽ được căn cứ theo:

+ ngày nghỉ lễ thì là 300% mức tiền lương hưởng bình quân ngày

+ mức hưởng lương ngày nghỉ tuần là 200% mức tiền lương bình quân ngày

+ mức hưởng lương ngày thường là 150% mức tiền lương bình quân ngày

Nếu bạn trực vào ban đêm làm thêm giờ thì tùy theo trường hợp sẽ được hưởng mức 20% hoặc 30% hoặc 50% . Bạn có thể tham khảo vào quy định trên để áp dụng vào trường hợp của mình.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *