Chế độ hưu trí đối với quân nhân

Cho tôi hỏi tư vấn về chế độ hưu trí đối với đối tượng người lao động là quân nhân như sau: Tôi sinh tháng 10 năm 1966, tôi đã ký hợp đồng lao động với công ty xây dựng 319/BQp tháng 12 năm 1989 và đóng bảo hiểm từ đó. tháng 10 Năm 2011 tôi chuyển sang Quân nhân chuyên nghiệp quân hàm thiếu tá đến tháng 7 năm 2013 thăng quân hàm trung tá. Là kỹ sư xây dựng đi công trường suốt nên sức khỏe không được tốt.

Vậy xin hỏi sang năm 2016 tôi đủ 50 tuổi và đủ 5 năm tuổi quân vậy tôi có đủ tiêu chuẩn để nghỉ hưu không. Xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bác, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bác dự tính nghỉ hưu vào năm 2016, thời điểm Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực. Do đó, quy định pháp luật áp dụng ở đây sẽ là Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Điều 54 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

Năm sau thì trường hợp của bác sẽ rơi vào độ tuổi theo Khoản 2 Điểm b của Điều này. Tuy nhiên, bác phải đáp ứng những điều kiện sau mới có thể được giải quyết nghỉ hưu:

– Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

– Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *