Chế độ nghỉ lễ, tết của người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Xin chào Luật sư, tư vấn giúp em về trường hợp người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ca được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết như thế nào. Nội dung tư vấn như sau: Đơn vị của em là Đơn vị ” Sự nghiệp Công lập” và đặc thù của đơn vị là ” Làm việc theo ca”. Luật sư cho em hỏi với đặc thù của đơn vị làm việc theo ca thì những ca trực trúng vào các ngày Lễ, tết thì người lao động được trả lương như thế nào? Em xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của chị như sau:

Theo quy định của Luật viên chức 2010 có quy định về viên chức làm trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

1.Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

Đối chiếu với quy định nghỉ các ngày Lễ, tết thì có quy định trong Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, khi người lao động có ca làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động sẽ được hưởng lương ít nhất 300% mức lương hiện hưởng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *