Chế độ nghỉ việc hằng năm dành cho người lao động?

Cho tôi hỏi về quyền sử dụng số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động làm việc tại công ty như sau: Tôi làm ở công ty được 2 năm 7 tháng rồi và đã được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi được nhận chính thức.Công ty tôi không cho nhân viên nghỉ 12 ngày phép mà yêu cầu viết đơn nghỉ không hưởng lương, để công ty cộng dồn 12 ngày phép trả bằng tiền mặt như vậy nhân viên chúng tôi muốn được nghỉ có hưởng lương

(Nghỉ theo phép 12 ngày trong năm chứ không muốn nghỉ không hưởng lương rồi lại thanh toán bằng tiền, vì nếu nghỉ không hưởng lương chúng tôi sẽ bị trừ thưởng trừ trợ cấp ăn trưa… và tiền trừ cho 1 ngày nghỉ không hương lương nhiều hơn so với số tiền được chi trả ngày phép. Vậy cho tôi hỏi chung tôi có được quyền sử dụng ngày phép không? chúng tôi không muốn thanh toán bằng tiền cuối năm cho 12 ngày đó, mà muốn được nghỉ 12 ngày phép theo quy định.

Tư vấn :Cảm ơn câu hỏi của bạn dành cho công ty Luật Sư Toàn Quốc, để giải đáp thắc mắc chúng tôi xin trả lời như sau :

Căn cứ vào những gì bạn trình bày thì bạn có thời gian làm việc tại công ty là 2 năm 7 tháng và đã đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ ngay khi được nhận vào làm chính thức .

Theo quy định Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 về chế độ nghỉ hằng năm như sau :

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Theo đó, bạn đã có thời gian làm việc trên 12 tháng nên bạn hoàn toàn có quyền được nghỉ phép hằng năm mà vẫn được hưởng lương theo hợp đồng lao động.

Trong trường hợp công ty không giải quyết vấn đề này cho bạn thì bạn có thể khiếu nại với ban giám đốc công ty, hoặc làm đơn yêu cầu hòa giải gửi Hội đồng hòa giải cơ sở của công ty (nếu có) hoặc hòa giải viên lao động của Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở để yêu cầu giải quyết. Trường hợp hòa giải không thành hoặc quá thời hạn (5 ngày làm việc) mà không được giải quyết thì anh có thể yêu cầu Tòa án nhân dân quận, huyện nơi công ty có trụ sở để yêu cầu giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *