Chế độ phụ cấp cho cán bộ được cử đi học bồi dưỡng

Chế độ phụ cấp cho cán bộ được cử đi học bồi dưỡng

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo được hưởng chế độ như thế nào? Các khoản phụ cấp và chi phí nào được chi trả khi cơ quan cử cán bộ, công chức đào tạo? Có được chi trả tiền lương khi được cử đi đào tạo hay không? … Luật Sư Toàn Quốc giải đáp các vấn đề này như sau:

1. Luật sư tư vấn về chế độ cử đi đào tạo của cán bộ, công chức

Việc cán bộ, công chức được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ diễn ra thường xuyên, liên tục để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được các quyền lợi mà cán bộ, công chức được hưởng khi được cử đi đào tạo hoặc thực hiện các nhiệm vụ.

Nếu bạn đang có thắc mắc về chế độ của cán bộ, công chức khi được cử đi đào tạo theo quy định của pháp luật, hãy liên hệ với Luật Sư Toàn Quốc bằng cách gửi Email hoặc liên hệ Hotline: 0926 220 286 để được tư vấn các vấn đề như:

– Quy định pháp luật về việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo;

– Quyền, nghĩa vụ mà cán bộ, công chức được hưởng khi được cử đi đào tạo;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác về chế độ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn dưới đây để có thêm căn cứ pháp lý và đối chiếu với trường hợp của mình.

2. Hỏi về chế độ cử đi đào tạo của cán bộ, công chức

Câu hỏi: Mình là cán bộ quản lý trường học (phó hiệu trưởng trường mầm non công lập) mới được bổ nhiệm và UBND huyện có cử mình đi học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý tại tỉnh (cách 75km) thời gian học là 15 ngày, mình có đầy đủ phiếu thu mua tài liệu, Quyết định cử đi học của UBND huyện và tiền phòng nghỉ 15đêm x 250.00/đêmnhưng về kế toán từ chối thanh toán tiền phòng nghỉ cho mình vì kế toán nói không có hướng dẫn thanh toán tiền phòng nghỉ cho viên chức đi bồi dưỡng. xin luật sư cho mình giải đáp là mình có được hưởng tiền phòng ngủ không, và được thanh toán chế độ đi học như thế nào,(mình vẫn hưởng nguyên lương).

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 37 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng, đào tạo thì bạn được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định. Do đó, trong thời gian bạn được cử đi học lớp bồi dưỡng cán bộ thì bạn sẽ được hỗ trợ các chi phí phát sinh trong thời gian đi học bồi dưỡng như: chi phí ăn uống, nhà nghỉ… và được hưởng các chế độ và phụ cấp theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Điều 37. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Đối với trường hợp của bạn nếu đơn vị không thanh toán tiền nhà nghỉ trong thời gian đi học lớp bồi dưỡng cán bộ là không hợp lý. Trường hợp này bạn có quyền làm đơn khiếu nại lên người đứng đầu của đơn vị quản lý để được yêu cầu giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *