Chế độ thai sản có áp dụng với NLĐ đang thực hiện hợp đồng thử việc?

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Em đang hợp đồng thử việc 1 năm, nhưng do em đang mang thai trước hợp đồng 3 tháng. Vậy em có được nghỉ thai sản 6 tháng như mọi người không? Hay hợp đồng trong thơi gian thử việc không được nghỉ quá 18 ngày/ năm. Em đang phân vân và lo lắng nếu nghỉ có ảnh hưởng gì đến công việc không? Quy định thế nào mong luật sư tư vấn, e xin cảm ơn

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 157 Bộ luật lao động 2012 và điều 27, 28 luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy dịnh như sau:

“Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

“Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này”.

“Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Như vậy do bạn ký hợp đồng thử việc khi bạn đã mang thai được 3 tháng nên nếu trước đó bạn không tham gia bảo hiểm xã hội, không đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội về thời gian nghỉ là 6 tháng, tiền lương và các chế độ trợ cấp.

Tuy nhiên trong trường hợp này bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để được tạm hoãn thực hiện hợp đồng thử việc trong 6 tháng để có thể đảm bảo sức khỏe và chăn sóc con.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *