Chế độ tiền lương đối với kiểm soát viên trong công ty TNHH 100% vốn nhà nước

Luật sư tư vấn đối với trường hợp kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hết nhiệm kỳ thì giải quyết thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi: Tôi được bổ nhiệm làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.(UBND tỉnh bổ nhiệm KSV)  Đến nay đã được 2 nhiệm kỳ. theo quy định thì không được bổ nhiệm quá 2 nhiệm kỳ đối với chức danh này. Vậy xin hỏi luật sư:+ Như tôi hiện nay sẽ được bố trí sắp xếp công việc như thế nào cho đúng.+ Từ lúc đảm nhiệm chức vụ đến nay là 6 năm luôn hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được tăng lương vẫn giữ bậc I/II. (theo quy định thì nếu hoàn thành nhiệm vụ thì từ đủ 3 năm trở lên sẽ được tăng lương…) Vậy tôi làm như thế nào để được hưởng.+ Hết thời hạn được bổ nhiệm, không được bổ nhiệm lại và chưa sắp xếp việc mới vậy tôi có phải làm và có được ký  các báo cáo của kiểm soát viên nữa hay không (chưa có kiểm soát viên mới).

 Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 8 thông tư 35/2013/QĐ-TTg về ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động của hoạt động kiểm soát và kết quả kinh doanh của công ty. Cụ thể:

Điều 8. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên được hưởng tiền lương, thù lao và lợi ích khác theo kết quả hoạt động kiểm soát, kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu quyết định mức và chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên và Kiểm soát viên phụ trách chung căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Đối với công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, sau khi có ý kiến thỏa thuận với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quyết định trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên tài chính; Bộ quản lý ngành quyết định trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên chuyên ngành.

3. Chế độ chi trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. Kiểm soát viên chuyên trách được hưởng chế độ ưu đãi, phúc lợi và tham gia các hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như cán bộ, nhân viên khác tại công ty.hà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì chế độ tiền lương của kiểm soát viên.

Đối với trường hợp của bạn đã đảm nhiệm chức vụ kiểm sát viên 2 nhiệm kỳ ở công ty mà chưa được tăng lương thì bạn có thể làm đơn yêu cầu lên chủ sở hữu công ty ( là Ủy ban nhân dân tỉnh) để yêu cầu được xem xét.

Nếu như hết nhiệm kỳ mà công ty chưa bổ nhiệm được kiểm soát viên mới thì chủ sở hữu của công ty có thể cho phép bạn đảm nhiệm công việc của kiểm soát viên cho đến khi bổ nhiệm được kiểm soát viên mới.

Vì theo quy định của pháp luật thì Kiểm sát viên công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên chỉ được giữ tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp  tại một công ty, do đó, trường hợp của bạn sẽ không được phép bổ nhiệm tiếp với chức vụ kiểm sát viên của công ty. Việc sắp xếp công việc của bạn như thế nào sau khi hết nhiệm kỳ phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu công ty sao cho công việc được giao phải phù hợp với trình độ của bạn (điều này phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa bạn và chủ sở hữu công ty).

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *