Chính sách hưởng lương hưu đối với người lao động về hưu trước tuổi

​Chào luật sư, tôi sinh ngày 20/10/1963, có thời gian công tác từ tháng 1 năm 1984, đến tháng 10 năm 2015 tôi muốn về hưu sớm thì tôi bị giảm trừ mấy phần trăm, và được hưởng phụ cấp như thế nào? Quy định pháp luật về trường hợp của tôi thế nào mong luật sư tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Năm nay bạn 51 tuổi và có 31 năm đóng bảo hiểm xã hội. Theo như thông tin bạn đưa ra và theo quy định của pháp luật thì đối với nữ thì điều kiện hưởng lương hưu là từ đủ 55 tuổi và đóng đủ 20 bảo hiểm xã hội trở lên.

Còn việc trừ số phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng chỉ quy định đối với các trường hợp hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.”

Nếu như người lao động hoạt động trong điều kiện lao động bình thường và không bị suy giảm khả năng lao động thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện về tuổi và số năm đóng bảo hiểm mới được hưởng lương hưu hàng tháng.

Trong trường hợp của bạn đưa ra, không nói cụ thể bạn có thuộc đối tượng về hưu trước tuổi hay không. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc đối tượng về hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động thì mức hưởng hàng tháng của bạn căn cứ vào Điều 52 như sau:

75% – 4% = 71% (mức bình quân tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội)

Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại Điều 54 về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy thì bạn còn được hưởng thêm 6*0,5 = 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *