Chính sách tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật hiện hành

Xin kính chào Công ty TNHH Luât Toàn Quốc, cho tôi hỏi về tinh giản biên chế như sau: Qua tham khảo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ “về chính sách tinh giản biên chế” và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLB- BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 “Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP”.

Tôi năm nay 45 tuổi đang công tác tại một phòng, ban của huyện TX. Hiện nay tôi là công chức Nhà nước và được hưởng lương từ vốn ngân sách Nhà nước 100%. Đến nay đã tham gia đóng BHXH được 21 năm và 6 tháng. Qua tham khảo các văn bản hướng dẫn theo Nghị định, bản thân tôi nhận thấy mình thuộc vào các trường hợp tinh giản biên chế, quy định tại Điều 6, Khoản 1, Điểm c trong Nghị định này. Vì vậy tôi muốn hỏi nhà Luật sư cho rõ hơn là “nếu Nhà nước giải quyết cho tôi nghỉ vào thời điểm này thì được hưởng chính sách theo điều nào quy định trong Nghị định này.”

Tôi rất mong được sự tư vấn và hồi âm của Luật Sư Toàn Quốc./.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Nếu bạn nhận thấy mình thuộc vào tường hợp tinh giản biên chế quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP  thì căn cứ theo Điều 8 quy định về chính sách về hưu trước tuổi

“1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, bạn đủ 45 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, nên sẽ được hưởng các chế độ sau nếu được giải quyết tinh giản biên chế:

Được nghỉ hưu trước tuổi;

Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ nghỉ hưu trước tuổi;

Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b, Khoản 01, Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (theo đó thì bạn được khoản 15 tháng tiền lương).

Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

Ngoài ra, bạn còn được hưởng chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước:

“1. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

b) Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

2. Không áp dụng chính sách quy định tại Khoản 1 Điều này đối với những người đã làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đơn vị chuyển đổi sang doanh nghiệp hoặc cổ phần hóa vẫn được giữ lại làm việc; những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 57 tuổi trở lên đối với nam, đủ 52 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 52 tuổi trở lên đối với nam, đủ 47 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.”

Như vậy, nếu bạn chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

Được trợ cấp ½ tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Còn về 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội, ở đây bạn không nói rõ là đủ 06 tháng hay trên 06 tháng, nếu từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm (khoản 5, Điều 58 Nghị định 152/2006/ND-CP).

Do đó, nếu bạn có trên 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được tính là 22 năm đóng bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *