Cho thôi việc trong trường hợp công chức không có bằng cấp phù hợp

Cho thôi việc trong trường hợp công chức không có bằng cấp phù hợp

Tôi thi tuyển và đỗ vào biên chế cấp xã, làm việc tại Văn phòng thống kê xã, sau đó tôi được điều động về làm cán bộ chuyên trách bí thư đoàn thanh niên của xã. Sau này do sắp xếp lại tổ chức nên lại chuyển tôi về làm tại văn phòng thống kê. Do lãnh đạo cơ quan không xem xét kỹ nên khi chuyển về văn phòng thống kê tôi không đủ điều kiện do tôi không có bằng đại học theo chuyên ngành, chỉ có bằng cao đẳng. Từ đó, tôi bị cắt hết các chế độ biên chế và bị cho thôi việc đến giờ.

Nội dung câu hỏi: Kính gửi quý công ty! Tôi có một số thắc mắc về chế độ biên chế và bhxh của bản thân, xin kính mong quý cty Luật gia giúp đỡ cho tôi cụ thể như sau: (về biên chế cán bộ, công chức cấp xã). Tôi làm việc tại UBND cấp xã, được hưởng BHXH từ tháng 01/2005, đến tháng 01/2008, tôi thi đậu vào biên chế và được bổ nhiệm làm Công chức VP THỐNG KÊ UBND XÃ. Đến năm 2010, tôi được điều động về làm cán bộ chuyên trách BÍ THƯ ĐOÀN TN của xã và hoạt động liên tục đến hết tháng 4/2017 (biên chế và chế độ BHXH vẫn liên tục). Đến đầu tháng 5/2017, do sắp xếp cán bộ cơ quan lại chuyển tôi về lại Công chức VP THỐNG KÊ UBND XÃ. Tuy nhiên, do lãnh đạo cơ quan không xem xét kỹ nên khi chuyển qua làm VPTK thì tôi không đủ điều kiện bổ nhiệm (do thiếu bằng đại học theo chuyên môn, trong khi tôi chỉ có bằng trung cấp hành chính).  Do đó, cơ quan đã sắp xếp người khác về làm vị trí của tôi và cũng từ tháng 5/2017, tôi bị cắt tất cả biên chế, tiền lương cho đến hôm nay… Kính thưa quý luật gia! Tôi được hưởng biên chế trên 10 năm liên tục, nay vì lý do sơ suất của lãnh đạo cấp trên mà tôi bị mất tất cả các chế độ (hàng năm tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được khen thưởng). Vậy tôi xin hỏi: 

1. Việc làm như vậy của lãnh đạo Đảng ủy – UBND XÃ nơi tôi công tác có đúng hay sai? 

2. Nếu là sai, thì sai ở điểm nào? Và hiện tại tôi đang bị đơn phương mất việc mà không sắp xếp tôi lại 1 vị trí nào cả, vậy tôi phải yêu cầu đến cơ quan nào để đòi lại công bằng cho bản thân tôi. 

3. Trong thời gian tôi bị cắt mất biên chế vậy có được bảo lưu hay không. Nếu sau này tôi được bố trí lại biên chế thì có ảnh hưởng gì đến chế độ hưu về sau không? 

Tôi chân thành, kính mong quý luật gia giải đáp thắc mắc về nội dung trên, giúp cho bản thân tôi được hiểu rõ về quy định của pháp luật để tôi còn có cơ hội quay lại cơ quan công tác. Rất chân thành kính mong quý luật gia giải đáp giúp cho tôi.  Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, với vấn đề đơn phương cho thôi việc với công chức cấp xã

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn thi tuyển và đỗ vào biên chế nhà nước do đó trường hợp này của bạn nếu Ủy ban nhân dân muốn cho bạn thôi việc phải tuân thủ theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

Điều 59 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về vấn đề thôi việc đối với công chức như sau:

1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức;

b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;

c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.

2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.”

Khoản 3 Điều 58 quy định như sau: “3. Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.”

Điều 14 Nghị định 31/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật với công chức quy định về buộc thôi việc như sau:

“Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

2. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

3. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

5. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Như vậy, bạn không thuộc trường hợp thôi việc theo quy định của Luật cán bộ, công chức đồng thời bạn cũng không thuộc trường hợp sử dụng giấy tờ không hợp pháp để thi tuyển công chức mà trường hợp này do cơ quan của bạn không xem xét rõ dẫn đến trường hợp bổ nhiệm bạn vào vị trí không phù hợp với trình độ chuyên môn. Do đó trong trường hợp này bên Ủy ban đơn phương cho bạn thôi việc và không chi trả lương, trợ cấp cho bạn là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Nếu chuyên môn của bạn không phù hợp với vị trí công việc được bổ nhiệm thì trong trường hợp này cơ quan bạn không được buộc bạn thôi việc và phải bố trí, sắp xếp lại công việc phù hợp với chuyên môn của bạn theo quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức về chuyển ngạch công chức như sau:

1. Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

4. Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch.”

Trường hợp này cơ quan bạn đang cho bạn thôi việc trái với quy định của pháp luật gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của bạn do đó bạn có thể làm đơn đề nghị gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi bạn đang làm việc để yêu cầu xem xét giải quyết theo đúng các quy định đã nêu trên. Sau khi Ủy ban nhân dân trả lời bạn về vấn đề này mà không giải quyết được vấn đề của bạn bạn có thể làm đơn khiếu nại câu trả lời của Ủy ban nhân dân cấp xã và gửi đến Ủy ban nhân dân các cấp cao hơn để yêu cầu giải quyết.

Thứ hai, với vấn đề chế độ biên chế của bạn

Do Ủy ban đơn phương cho bạn thôi việc trái với quy định của pháp luật do đó khi bạn được quay trở lại làm việc theo đúng trình độ chuyên môn thì phần biên chế của bạn vẫn sẽ được tính trong quá trình công tác. Đồng thời, sau này bạn quay trở lại làm việc quá trình gián đoạn này không ảnh hưởng gì tới việc giải quyết chế độ hưu trí và tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Nguyễn Nhàn – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *