Chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc?

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả hay không?

Nội dung đề nghị tư vấn:

Xin chào luật sư, cho tôi được hỏi: người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả hay không? Nếu được thì quy định tại điều khoản nào trong Bộ luật lao động? Mong luật sư tư vấn quy định. Xin cám ơn luật sư !

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về Trợ cấp thôi việc như sau:

“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ không phụ thuộc vào việc hưởng trợ cấp thôi việc. Theo quy định trên, khi người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *