Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS

Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS

Tôi hiện đang là giáo viên THCS. Từ năm 2002 đến 2011 tôi hưởng lương hệ Trung cấp. Từ năm 2009 đến 2011 tôi được cử đi học nâng cao lên bậc Đại học.Năm 2012 . Hiệu trưởng nói tôi làm hồ sơ để chuyển lên hưởng lương Cao đẳng (trong khi tôi không tham gia học – không có bằng Cao đẳng). Tôi có một số vấn đề thắc mắc:

Tôi hiện đang là giáo viên THCS. Từ năm 2002 đến 2011 tôi hưởng lương hệ Trung cấp. Từ năm 2009 đến 2011 tôi được cử đi học nâng cao lên bậc Đại học.Năm 2012 Sở giáo dục có văn bản chỉ đạo các trường (Trường tôi trực thuộc Sở giáo dục quản lý) chuyển ngạch và bậc lương cho các giáo viên đã hoàn thành học tập nâng cao từ chuẩn (Cao đẳng) trở lên. Tuy nhiên, khi hiệu trưởng nói tôi làm hồ sơ để chuyển lên hưởng lương Cao đẳng (trong khi tôi không tham gia học – không có bằng Cao đẳng) thì tôi có hỏi là tại sao không được hưởng lương Đại học. Hiệu trưởng nói là chỉ được chuyển lên thế thôi. Văn bản của Sở giáo dục tôi không được xem qua. Vậy! Xin hỏi luật sư là với trường hợp của tôi thi sẽ được hưởng lương như thế nào? Hiện nay tôi đang hưởng lương hệ Cao đẳng bậc 5, đến 01/ 3/ 2018 tôi được nâng lên bậc 6. Năm học 2016 – 2017 tôi đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tôi đã đề nghị nâng lương trước thời hạn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề anh/chị đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

Muốn được hưởng lương đại học anh/chị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập:

“2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.”

Ngoài ra, việc đầy đủ các tiêu chuẩn nêu trên bạn còn phải thi hoặc xét thăng hạng theo quy định điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2012:

“Điều 29. Thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức

1. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau:

b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.”

Theo đó khi đầy đủ các điều kiện nêu trên và đã có quyết định thăng hạng thì anh/chị mới được hưởng lương đại học (hạng II). Còn nếu không đầy đủ các quy định nêu trên thì anh/chị vẫn chỉ được hưởng lương Cao đẳng ( Hạng III).

Còn về việc hưởng lương. Do bạn mới chỉ là hạng III cho nên theo điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập về cách xếp lương nên anh/chị chỉ được hưởng như sau:

“Điều 9. Cách xếp lương

1. Các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) như sau:

c) Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89).”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề anh/chị hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, anh/chị vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Ngọc Linh – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *