Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?

Kính gửi Công ty tư vấn Luật Sư Toàn Quốc. Theo quy định tại khoản 2 Điều 122: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát : “ Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý Công ty”. Tôi xin hỏi các chức vụ quản lý công ty giới hạn đối với những chức danh nào? Hay theo cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định. Trường hợp Công ty tôi chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức Công ty thì việc vận dụng như thế nào? VD: TV ban kiểm soát có thể là kế toán trưởng hoặc trưởng phòng?

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Sư Toàn Quốc! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Chức danh quản lí của công ty là một khái niệm thuộc khoa học pháp lí, dựa vào cơ cấu,  tổ chức của doanh nghiệp mà chức danh quản lí trong các loại hình công ty bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng, phó phòng, ban nghiệp vụ, trưởng chi nhánh và văn phòng đại diện của Doanh nghiệp.

Với chức năng giám sát công việc quản lý và điều hành công ty bởi HĐQT và Giám đốc, vì vậy BKS độc lập với các cơ quan này.  Do đó thành viên Ban kiểm soát sẽ bị hạn chế theo quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp 2005:

Điều 122. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty”.

Theo như phân tích, thì thành viên ban kiểm soát không được giữ chức danh kế toán trưởng; trường, phó phòng, ban nghiệp vụ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 0926 220 286 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *