Có được chuyển đổi từ công chức sang viên chức hay không?

Có được chuyển đổi từ công chức sang viên chức hay không?

Pháp luật cán bộ, công chức, viên chức có quy định về các trường hợp chuyển đổi từ công chức sang viên chức, tuy nhiên với mỗi trường hợp thì điều kiện chuyển đổi là khác nhau. Do đó, để được tư vấn cụ thể với trường hợp của mình thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề chuyển đổi từ công chức sang viên chức

Căn cứ vào thời gian công tác và căn cứ vào vị trí đang đảm nhận để làm căn cứ xem xét việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức và ngược lại. Tuy nhiên, thực tế việc chuyển đổi này gặp rất nhiều vướng mắc và chưa có sự áp dụng thống nhất tại các cơ quan, đơn vị.

Do đó, khi gặp vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn về các vấn đề liên quan đến:

– Điều kiện chuyển đổi giữa cán bộ, công chức, viên chức;

– Mức lương được hưởng sau khi chuyển đổi;

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 0926 220 286 để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về việc chuyển đổi giữa cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung tư vấn như sau: Tôi thi đỗ cuộc thi tuyển dụng công chức năm 2014 và được phân công theo vị trí thi về công tác tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyên TĐ. Đến nay sau thời gian tập sự 01 năm đã chuyển về công chức (chuyên viên) chính thức. tôi công tác ngạch chuyên viên đã gần 02 năm tiếp theo. Nay tôi dự định xin chuyển về Ban quản lý dự các công trình xây dựng huyện MX gần nhà (do hoàn cảnh gia đình và đề nghị của giám đốc Ban quản lý dự các công trình xây dựng huyện MX). Tôi có tham khảo ý kiến phòng nội vụ được trả lời như sau: Tôi sẽ chuyển từ công chức sang viên chức. như vậy công chức của tôi còn lưu hay không và sau này khi cần có được khôi phục không? Và thời gian có được tính tiếp tục không? Thời gian bổ nhiệm của tôi lên phó giám đốc Ban quản lý dự các công trình xây dựng huyện MX là bao lâu, vì nội vụ nói theo quy trình mà tôi không rõ quy trình đó ra sao? Nếu tính thời gian có tính luôn thời gian tôi đã công tác tại tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyên TĐ không? (cùng chuyên ngành xây dựng tại hai vị trí). Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi nhé. Trân trọng kính chào và cảm ơn Luật sư nhé.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ Theo điểm d, đ khoản 1  Điều 58 Luật Viên chức 2010 về việc chuyển đổi giữa công chức sang viên chức:

“d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;”

Tại Điều 35 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về Điều động công chức:

“Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Về điều kiện điều chuyển giữa công chức hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể mà tùy thuộc vào từng cơ quan, địa phương sẽ có những quy định riêng. Việc chuyển công tác về huyện mới có được hay không phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền. Không rõ khi chuyển bạn về về Ban quản lý dự các công trình xây dựng huyện MX có thực hiện công việc theo vị trí việc làm như làm tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyên TĐ hay không? Trường hợp điều động công chức về đơn vị mới thì bạn vẫn là công chức, còn trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển bạn từ công chức sang viên chức thì chỉ khi có quyết định chuyển đổi ngược lại từ viên chức sang công chức thì bạn mới được tiếp tục là công chức.

Ngoài ra về vấn đề xét thời gian bổ nhiệm phó giám đốc ban quản lý dự án mà không rõ bạn muốn hỏi khi bạn đang là công chức hay khi bạn đã chuyển sang viên chức ở đơn vị mới. Nếu như khi chuyển sang đơn vị mới và bạn đã thực hiện chuyển đổi sang viên chức thì việc bổ nhiệm  viên chức quản lý sẽ thực hiện theo quy định tại điều 37 Luật viên chức năm 2010 như sau:

Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

1. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chức vụ quản lý, viên chức được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; được tham gia hoạt động nghề nghiệp theo chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

3. Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Trường hợp không được bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

4. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý.

Như vậy việc bao lâu thì được bổ nhiệm quản lý phụ thuộc vào nhu cầu của đơn vị cũng như điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ như đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định;Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định ; Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;….

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *