Có được hưởng lương hưu nếu thôi việc ngay theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin chào Luật sư! Trước hết Tôi xin cám ơn  và Luật Sư Toàn Quốc đã tư vấn cho Tôi nội dung vừa qua. Sau đây Tôi xin Luật Sư tư vấn giúp nội dung sau đây; Xin cám ơn LS

Tôi năm nay 52 tuổi, là viên chức đang hưởng lương ngân sách từ đơn vị công lập. Tôi đã có 32 năm đóng bảo hiểm. Xin hỏi nếu Tôi xin thôi việc ngay theo NĐ 108/2014 NĐ-CP thì Tôi có được nhận lương hưu nữa không? Có ý kiến cho rằng nếu tôi đã hưởng trợ cấp thôi việc theo khoản 1 điều 10 NĐ108/2014 thì không được hưởng lương hưu nữa.

Điều đó có đúng không? Xin LS giải đáp. Trân trọng cám ơn!

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

“1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:…”

Điều 10 Chính sách thôi việc:

1. Chính sách thôi việc ngay

“Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội…”

Như vây, theo những quy định trên thì bác cần hiểu rằng nếu bác đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 luật bảo hiểm xã hội (bác đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên) thì việc bác nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc theo chính sách tinh giảm biên chế thì bác vẫn sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Những quy định tại Điều 8, Điều 10 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP là quy định những chế độ mà người lao động được hưởng thêm khi nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định tại Điều 8 thì, ngoài việc bác được hưởng chế độ hưu trí theo số năm bác đóng bảo hiểm thì việc bác nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế mà bác có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này như: đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…. thì bác sẽ được hưởng thêm một số chính sách như: Không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu; trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội;…

Còn theo quy định tại Điều 10, thì đây là những khoản trợ cấp cho những lao động nghỉ việc theo chính sách tinh giảm biên chế nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì sẽ được hưởng một số khoản trợ cấp để ổn định đời sống sau khi nghỉ việc.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *