Có được hưởng trợ cấp mất sức đồng thời với lương hưu không?

Ba tôi trước làm cho 1 DNNN nhưng giải thể và nhận lương mất sức 45%. Sau đó ba tôi làm cho 1 DN tư nhân, có đóng BHXH đến nay 60 tuổi thì được 18 năm. Theo tôi biết, ba tôi có thể tiếp tục đóng BHXH hình thức tự nguyện thêm 2 năm nữa để nhận lương hưu. Vậy khi nhận lương hưu ba tôi còn được nhận lương mất sức nữa hay không? quy định pháp luật thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của ba bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

“Điều 24. Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa được tính hưởng bảo hiểm xã hội

Người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (không bao gồm thời gian công tác đã được tính hưởng trợ cấp mất sức lao động) đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được hưởng một chế độ có mức hưởng cao hơn. Đối với người lao động chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, nếu có nguyện vọng thì được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu với mức cao hơn.

Trường hợp người lao động hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện giải quyết bảo hiểm xã hội một lần đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội (không bao gồm thời gian công tác đã được tính hưởng trợ cấp mất sức lao động).”

Vậy trong trường hợp này, ba bạn đã có thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Do đó, nếu ba bạn có nguyện vọng thì có thể lựa chọn đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu với mức cao hơn trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Và cũng theo quy định nêu trên, nếu lựa chọn hưởng chế độ hưu trí, ba bạn sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hằng tháng nữa.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được hưởng trợ cấp mất sức đồng thời với lương hưu không? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn liên hệ bộ phận tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *