Có được ký 3 hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không

Có được ký 3 hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không

Do tôi sinh em bé và hợp đồng gần hết hạn nên Công ty B thông báo bằng văn bản cho tôi là không tái ký hợp đồng. Tôi có thể khởi kiện Công ty B được không hoặc làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Kính thưa Luật sư, tôi đang gặp vấn đề sau và mong muốn được Luật sư tư vấn.

Tôi làm việc tại Công ty cổ phần A và ký hợp đồng lao động với thời hạn như sau: 01 năm và 03 năm từ 01/04/2011 đến 31/03/2012 và từ 01/04/2012 đến 31/03/2015. Tháng 02/2015, Công ty cổ phần A được bán cho tập đoàn nước ngoài và chuyển đổi thành công ty TNHH B và ký kết với tôi hợp đồng 03 năm từ 01/04/2015 đến 31/03/2018.

Xin cho tôi hỏi: Hợp đồng thứ 03 mà tôi ký với Công ty TNHH B là đúng hay sai (vì tôi đã ký 02 lần HĐLĐ xác định thời hạn) nhưng công ty B vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động xác định thời hạn trong khi tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:  Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi thứ hai. Do tôi sinh em bé và hợp đồng gần hết hạn nên Công ty B thông báo bằng văn bản cho tôi là không tái ký hợp đồng. Tôi có thể khởi kiện Công ty B được không hoặc làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Kính mong Luật sư tư vấn.

Trả lời tư vấn: Với vấn đề của bạn, Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực, hiện tại có Luật mới là Luật Doanh nghiệp 2014. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 198, Luật Doanh nghiệp 2014:

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Theo quy định trên, khi công ty A chuyển đổi thành công ty B, thì công ty B sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi. Vì vậy, công ty B sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với bạn theo như hợp đồng bạn đã ký với công ty A. Nhưng sau khi hết hợp đồng đó, bạn ký kết hợp đồng mới với công ty B thì hợp đồng này tính là hợp đồng thứ 3, và tất nhiên hợp đồng này không ký đúng thời hạn theo pháp luật quy định. Thời hạn của hợp đồng thứ 03 theo quy định tại Khoản 2, Điều 22, Bộ luật lao động 2012:

 Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vì vậy, công ty B có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP, cụ thể: 

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.0000 đồng cho hành vi không giao kết đúng loại hợp đồng đối với người lao động (Từ 01 – 10 người lao động).

Thứ hai, trong thời điểm bạn chuẩn bị sinh con, cũng trùng với thời điểm hợp đồng bị chấm dứt do đến hạn kết thúc hợp đồng, công ty B thông báo bằng văn bản cho bạn là không tái ký thêm hợp đồng.

Thời điểm này là thời điểm hợp đồng lao động sắp hết thời hạn, việc giao kết tiếp hợp đồng do các bên thỏa thuận. vì vậy bên B có thể lựa chọn không tiếp tục giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp này, Bên B có trách nhiệm thông báo ít nhất 15 ngày trước khi hợp đồng hết hạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
Luật gia / CV tư vấn: Hoàng Chung – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *