Có được phép thay đổi nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động, vậy một trong hai bên có quyền yêu cầu bổ sung nội dung đã ký kết không, thủ tục thay đổi như thế nào? Để được giải đáp cụ thể về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Pháp luật lao động có quy định cụ thể hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, một số nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp quy định pháp luật, do đó nếu doanh nghiệp hoặc người lao động có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng và chưa biết việc sửa đổi, bổ sung có phù hợp quy định pháp luật hay không thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 0926 220 286 để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Nội dung đề nghị tư vấn: Em xin mạn phép gửi đến luật sư một vài vấn đề mong luật sư giải đáp giúp em về một vài thứ trong luật lao động.

Vấn đề 1: Hiện em đang làm nhân viên văn phòng cho cty chuyên bán về kem ăn (ice Cream). Công ty trước đây vốn là một công ty tư nhân cho đến tháng 10 năm 2014 cty chính thức bán cho một tập đoàn khác. Vào tháng 1 năm 2015 em được ký hợp đồng lại điều khoản trong hợp đồng không khác gì so với trước và có ghi thời gian làm việc 22 ngày/ tháng do giám đốc của em là ông A ký
Đến khoảng tháng 3/2015 Giám đốc của em ông A không tiếp tục làm giám đốc thay vào đó là ông B. Và ông B tiếp nhận vai trò giám đốc cho đến nay.

Đến ngày 4 tháng 5 năm 2015 thì có thông báo yêu cầu thay đổi giờ làm việc . Nếu trước đây 5 ngày/ một tuần thì giờ là 26 ngày/ tháng. Tức là tăng thêm 4 ngày làm việc so với hợp đồng mà không có bất kỳ phụ cấp hay ký hợp đồng lại gì cả.
Vậy cho em hỏi cty có vi phạm hợp đồng lao động không? Và nếu vi phạm thì họ đã phạm điều khoản nào của luật lao động.

Vấn đề 2: Sau khi tăng giờ làm việc cty lại chuẩn bị thực hiện chính sách bắt nhân viên văn phòng mỗi tuần 1 ngày đi bán kem dạo cùng Sales. Lý do họ đưa ra là để biết nổi khổ của nhân viên Sale.

Vậy cho em hỏi nhân viên văn phòng có cần thực hiện không? Và đưa ra yêu cầu như vậy Cty có vi phạm luật lao động không? Khi họ yêu cầu nhân viên thực hiện công việc không thuộc chuyên môn của người lao động đã ký trong hợp đồng. Vậy cho em hỏi cty có vi phạm hợp đồng lao động không? Và nếu vi phạm thì họ đã phạm điều khoản nào của luật lao động?

Đây là 2 vấn đề mà em rất cần luật sư giải đáp giúp em

Sớm mong có câu trả lời từ luât sư.

Em cám ơn rất nhiều

Trả lời tư vấn: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

– Thứ nhất, về việc thay đổi nội dung trong hợp đồng lao động

Tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012 quy định về Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động như sau:

“1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn quyết định tăng thời gian làm việc so với nội dung trong hợp đồng lao động đã được ký kết như vậy là không đúng quy định pháp luật.

– Thứ hai, việc công ty yêu cầu nhân việc làm công việc khác với hợp đồng

Tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 quy định về làm thêm giờ như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn sắp tới thực hiện chính sách sau mỗi tuần có 1 ngày đi bán kem dạo cùng Sales. Như vậy, theo quy định trên thì việc làm thêm giờ hay không sẽ do người lao động quyết định.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *