Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc hay không?

Xin chào luật sư. Em có vài thắc mắc về đền bù chi phí đào tạo khi xin nghỉ việc. Khi được nhận vào công ty, em có ký kết với công ty 1 thỏa thuận(offer agreement) là sau khi ký hợp đồng chính thức phải cam kết làm việc trong 3 năm, nếu nghỉ trước phải đền bù chi phí đào tạo là 16 triệu. Sau đó em có ký hợp đồng lao động thời hạn 3 năm với công ty. Trong hợp đồng này không có điều khoản đền bù khi chấm dứt hợp đồng trước 3 năm.

Thực chất trong quá trình làm việc tại công ty, cũng không co training gì. chỉ có 1 vài buổi hướng dẫn về quy trình hoạt động của công ty. Bây giờ vì 1 số lý do em không muốn tiếp tục làm việc ở công ty nữa. Em xin hỏi luật sư. trong trường hợp này nếu em thông báo nghỉ trước 30ngay có phải đền bù chi phí đào tạo cho công ty không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Việc bạn đã ký kết thỏa thuận offer agreement với nội dung như vậy thì tương đương với hợp đồng đào tạo nghề. Theo khoản 3 Điều 37 Luật dạy nghề 2006 quy định:

3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi hoàn chi phí dạy nghề. Mức bồi hoàn do hai bên thoả thuận theo hợp đồng học nghề”.

Lúc này, bạn không làm việc cho công ty như đã cam kết thì bạn phải hoàn lại chi phí đào tạo theo đúng như thỏa thuận mà bạn đã cam kết. Việc hợp đồng lao động không quy định việc hoàn lại chi phí đào tạo không ảnh hưởng gì đến thỏa thuận trước đó. Do đó, dù bạn có tuân theo đúng quy định về thời hạn thông báo bạn vẫn phải đề bù chi phí đào tạo cho công ty.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *