Có tăng lương cho người làm việc trong đơn vị tự thu tự chi theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Xin chào anh/chị luật sư! anh/chị giúp em giải đáp thác mắc: em đang công tác ở trung tâm nước SH&VSMT nông thôn, đơn vị em là đơn vị tự thu tự chi. Cuối năm đơn vị hoạt động có dư sẽ được chia thu nhập tăng thêm cuối năm theo quy chế chi tiêu nội bộ. Vậy em có được nhận thu nhập tăng thêm theo nghị định 17/2015/NĐ – CP không? Anh/chị tư vấn qua mail giúp em nhé! Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp này, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ – CP quy định đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được áp dụng tăng lương bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ – CP;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg;

h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Căn cứ vào quy định trên thì đơn vị mà bạn đang làm việc thuộc đơn vị tự thu, tự chi, bạn được hưởng lương từ nguồn thu trực tiếp của đơn vị. Như vậy, bạn không thuộc đối tượng công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời đơn vị mà bạn đang làm việc không thuộc đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

Do vậy, bạn không thuộc đối tượng được hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ – CP.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *