Có thể thỏa thuận về thời giờ làm việc sau khi nghỉ thai sản được không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về thời giờ làm việc của người lao động sau khi nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Gửi Luật sư,  Cơ quan tôi có bạn đã nghỉ sinh được 4 tháng và có đủ sức khoẻ đi làm lại trước 2 tháng, tôi được biết ngoài tiền thai sản đã được nhận, bạn này sẽ được nhận tiền lương tương ứng với thời gian đi làm sớm. Bạn này đề xuất đi làm 1/2 ngày và vì đi làm trước 2 tháng nên đề xuất đi làm 1/2 ngày cho 2 tháng tiếp theo (nghỉ sinh 4 tháng, đi làm 1/2 ngày cho 4 tháng tiếp theo) Vậy cho tôi hỏi, khi bạn đó đi làm lại cơ quan cần báo tăng bảo hiểm k? Tỉ lệ đóng bảo hiểm là 1/2 lương? Bạn đó có quyền đi làm 1/2 ngày cho 2 tháng tiếp theo k?  Xin Cám ơn Luật sư rất nhiều 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Sư Toàn Quốc, với vụ việc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, việc đi làm sớm trước thời hạn nghỉ thai sản:

Căn cứ Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này“.

Đồng thời tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về mức hưởng chế độ thai sản như sau

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế“.

Như vậy nếu như sau khi người lao động nữ đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được ít nhất là 4 tháng và sức khỏe của họ vẫn đảm bảo khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản khi đã báo trước cho phía người sử dụng đồng ý thì sẽ được đi làm trước thời hạn. Khi đi làm sớm  người lao động và người sử dụng và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Doanh nghiệp bắt buộc phải báo tăng người lao động tham gia bảo hiểm.

Thứ hai, về  thỏa thuận thời giờ làm việc 1/2 ngày:

Căn cứ theo quy định tại Điều 104  Bộ luật lao động năm 2012 về thời giờ làm việc bình thường. Cụ thể:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

Do đó việc thỏa thuận làm việc 1/2 ngày hoàn toàn có thể nếu như cả hai phía người lao động và người sử dụng lao động đồng ý. Khi giảm giờ làm việc 1/2 giờ bình thường nhưng bạn vẫn có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bởi lẽ căn cứ theo quy định tại điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chỉ khi người lao động nghỉ từ 14 ngày làm việc và không hưởng tiền lương trở lên trong tháng thì tháng đó không tham gia bảo hiểm xã hội. Căn cứ tiền lương tham gia bảo hiểm là tiền lương bao gồm lương cơ bản và phụ cấp lương, khoản bổ sung xác định được theo hợp đồng lao động tương đương của tháng làm việc đó. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *