Công chức có được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng hay không?

Điều kiện hưởng trợ cấp chuyển vùng theo quy định của pháp luật hiện hành là như thế nào? Trường hợp công chức lần đầu tiên đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp lần đầu hay không? Gia đình chuyển đi theo có được hưởng trợ cấp chuyển vùng hay không? Thủ tục trả trợ cấp này như thế nào? Luật Sư Toàn Quốc tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Xin chào Anh/chị! Em gặp trường hợp về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cần được các anh/chị tư vấn giúp như sau ạ: Vào tháng 4/2018 em trúng tuyển công chức và đến nhận việc tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Theo luật thì em được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, em có gia đình chuyển đi theo bao gồm: chồng và con gái 6 tháng tuổi.

Như vậy, em có được thanh toán thêm tiền trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng không ạ và thủ tục thanh toán trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng này như thế nào ạ? Mong quý anh/chị tư vấn giúp em ạ? — Thanks and best regards

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ thông tin bạn đã cung cấp, bạn là công chức đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, do đó bạn sẽ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP: Cụ thể:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Thứ nhất, đối với trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Để được hưởng trợ cấp này, bạn cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

Như vậy, nếu bạn đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên, bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu với mức trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. Đồng thời, bạn có chồng và con 6 tuổi đi theo nên ngoài khoản trợ cấp trên bạn còn được hưởng trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho thành viên trong gia đình và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình.

Tuy nhiên, khoản tiền trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình sẽ do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC:

“1. Đối tượng và mức trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số km đi nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ôtô khách).

3. Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí phân công công tác chi trả một lần.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *