Công chức mất sau khi có quyết định thôi việc sẽ được hưởng trợ cấp gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp mà công chức mất sau khi có quyết định thôi việc sẽ được hưởng chế độ trợ cấp gì. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu: Xin chào văn phòng luật sư. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Phương, tôi có một thắc mắc trong luật lao động như sau. Ba của tôi là một viện trưởng viện kiểm sát của 1 huyện. Ba tôi công tác trong ngành kiểm sát liên tục từ năm 1991 đến 2014. Ba tôi bị bệnh và làm đơn xin nghỉ thôi việc để chữa bệnh. Cơ quan kiểm sát Tỉnh đã làm quyết định cho công chức thôi việc với trường hợp của ba tôi. Theo quyết định thì ba tôi được hưởng chế độ thôi việc theo nghị định 46/2010/ND-CP. Quyết định được ký ngày 27/2/2014. Không may ba của tôi không qua khỏi và mất vào ngày 28/2/1014. Tính đến nay gia đình tôi chưa được hưởng một chế độ nào theo quyết định trên. Vây tôi mong văn phòng luật sư tư vấn giúp gia đình tôi những quyền lợi của gia đình. Chân thành cảm ơn !!!!

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tới cho công ty Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, công ty xin được trả lời yêu cầu của chị như sau:

Thứ nhất, theo quy định của Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về việc thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức thì có quy định về công chức được hưởng chế độ thôi việc như sau:

Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc

Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

Trong trường hợp này của bố chị thì bố chị thuộc trường hợp công chức thôi việc theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý, cho nên, bố chị khi có quyết định cho công chức thôi việc thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 5 Nghị định này đó chính là:

Điều 5. Trợ cấp thôi việc
Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng

Thứ hai,  theo như trình bày của chị thì ba chị được ký quyết định nghỉ hưu vào ngày 27/02/2014 theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP  sau đó mới mất vào ngày 28/02/2014 thì chị nên xem xét khi có quyết định thôi việc thì bố chị còn đóng bảo hiểm xã hội hay không vì theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định:

Điều 63. Trợ cấp mai táng.

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng.

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Vậy nên, với trường hợp này của bố chị, chị nên xem xét cho tới khi có quyết định cho thôi việc thì bố chị còn đóng bảo hiểm xã hội hay không.  Bởi theo Luật lao động thì sau 7 ngày khi có quyết định thôi việc thì mới chốt sổ bảo hiểm và kết thúc việc đóng bảo hiểm xã hội. Nếu bố chị vẫn  trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì gia đình chị sẽ nhận được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng nếu có người đáp ứng đủ các điều kiện tại khoản 2 Điều 64 hoặc trợ cấp tuất 1 lần nếu không có thân nhân đáp ứng đủ điều kiện nêu trên của Luật bảo hiểm xã hội .

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *