Công chức, viên chức tập sự có được tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP ?

Câu hỏi tư vấn: Chào Luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp của tôi như sau: tôi thi đỗ công chức tháng 11 năm 2014. Tôi có bằng trung cấp sư phạm mầm non, hưởng lương bậc 1 hệ số 1,86. Thời gian tập sự 6 tháng, đến hết tháng 4 năm 2015 mới hết thời gian tập sự.

… Tôi được biết tháng 1 năm 2015 tăng lương cho những người dưới 2,34. Vậy tôi có được tăng lương không? Được tăng từ bao giờ? Xin cảm ơn luật sư và mong nhận được hồi âm sớm.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật, người trúng tuyển công chức, viên chức phải thực hiện chế độ tập sự. Thời gian tập sự, đối với công chức loại D và viên chức có trình độ đào tạo trung cấp là 6 tháng. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Theo quy định của Nghị định 17/2015/NĐ – CP về tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương dưới 2,34 thì công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không phân biệt công chức, viên chức có đang trong thời gian tập sự hay không đều là đối tượng được áp dụng tăng lương.

Theo quy định trên, bạn đã trúng tuyển kỳ thi công chức, hưởng lương từ ngân sách nhà nước bậc 1 với hệ số lương là 1,86. Mặc dù đang trong thời gian tập sự nhưng bạn vẫn là đối tượng được áp dụng để tăng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ – CP về Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 4 năm 2015, tuy nhiên các chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Do vậy, bạn sẽ được tăng lương từ ngày 1/1/2015, mức tăng thêm là 8% so với mức lương hiện hưởng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *