Công ty không đóng bảo hiểm có được trả trợ cấp thôi việc không?

Xin chào Luật sư! Tôi xin hỏi vấn đề chi trả trợ cấp thôi việc như sau : Tôi làm cho một công ty TNHH theo hợp đồng không xác định thời hạn, công ty này không đóng BHXH cho nhân viên. Tính tới thời điểm hiện nay, tôi làm ở công ty được 3 năm, hiện nay tôi muốn thôi việc và tôi đã đưa đơn nghỉ việc trước 20 ngày

Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp của tôi, tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không? Và nếu được thì tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm lương?  Mong luật sư tư vấn giúp.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động 2012 có quy định trợ cấp thôi việc như sau:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Vì công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên nên trong 3 năm làm việc, do vậy toàn bộ khoản trợ cấp này công ty phải chi trả.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì theo Khoản 1 Điều 43 Bộ luật lao động bạn sẽ không được trợ cấp thôi việc. Vì bạn làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn nên theo Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động khi nghỉ việc, bạn cần báo trước cho công ty 45 ngày, nếu vi phạm thời hạn báo trước này thì bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *