Công ty thu hẹp sản xuất có được điều chuyển lao động không?

Luật sư tư vấn vụ việc công ty đang thu hẹp sản xuất vì không có hàng để duy trì sản xuất nên cần tiết giảm 1 số nhân sự cũng như sắp xếp điều chuyển làm công việc khác không theo như trong hợp đồng lao động và địa điểm nơi làm việc.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi công ty luật Toàn Quốc ! Công ty của tôi hiện đang thu hẹp sản xuất vì không có hàng để duy trì sản xuất nên cần tiết giảm 1 số nhân sự củng như sắp xếp điều chuyển làm công việc khác không theo như trong hợp đồng lao động và địa điểm nơi làm việc.
Thưa công ty luật Toàn Quốc , tôi muốn hỏi trong trường hợp như hiện tại công ty có quyền điều chuyển không và có vi phạm luật lao động không . Và nếu tôi không nhận điều chuyển thì công ty sẽ xử lý trường hợp cuả tôi như thế nào. Rất mong Công ty quan tâm và tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn đã cung cấp, công ty hiện đang thu hẹp sản xuất vì không có hàng để duy trì sản xuất nên cần tiết giảm 1 số nhân sự cũng như sắp xếp điều chuyển làm công việc khác không theo như trong hợp đồng lao động và địa điểm nơi làm việc. Trong trường hợp này, công ty hoàn toàn có quyền điều chuyển bạn làm công việc khác. Việc này là không vi phạm pháp luật lao động. Căn cứ:

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ, hoặc vì lí do kinh tế
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà làm ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 2012:

Điều 13. Thay đổi cơ cấu, công nghệ  hoặc vì lý do kinh tế
1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Trường hợp của công ty là thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. Tuy nhiên, công ty bạn chỉ được phép tiến hành tiết giảm hay điều chuyển nhân sự khi và chỉ khi công ty bạn đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Lý do công ty tinh giảm và điều chuyển nhân sự là do không thể bố trí được việc làm như trước dẫn tới phải tổ chức lại lao động. Do đó, công ty có nghĩa vụ ưu tiên đào tạo lại lao động, điều chuyển bạn sang làm công việc khác nếu có chỗ làm việc mới. Nếu bạn không chấp nhận quyết định điều chuyển sang làm công việc khác thì công ty sẽ ra quyết định cho thôi việc với bạn và phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *