Đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Mẹ tôi sinh ngày 15/4/1961. Hiện đang là Phó bí thư Đảng uỷ xã. Nhưng tháng 5/2015 do ko đủ điều kiện tái cử nên mẹ tôi không được tham gia BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 27 ( 2015-2020). Vậy mẹ tôi muốn nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo NĐ 26/2015/NĐ-CP có được không?

… Khi nghỉ như vậy mẹ tôi được hưởng nguyên lương không? Mẹ tôi mới tham gia đóng BHXH được 17 năm. Đến năm 2016 mẹ tôi về hưu thì chỉ đủ tuổi chưa đủ số năm đóng BHXH. Vậy mẹ tôi tham gia đóng BHXH đến khi nào thì đủ điều kiện, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn cho công ty Luật Sư Toàn Quốc, về trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mẹ bạn có thể nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 5 nghị định 26/2015 Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

Điều luật này quy định: “Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy
định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

1. Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

2. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

4. Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành.

5. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị”

Như vậy, hiện tại, mẹ bạn còn 11 tháng nữa là đến đuổi nghỉ hưu, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng về hưu trước tuổi, mẹ bạn có thể nghỉ công tác trước tuổi về hưu mà vẫn được hưởng nguyên lương theo quy định tại điều khoản này.

Về vấn đề hưởng lương hưu: Đến năm 2016 mẹ bạn đủ tuổi về hưu theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ thời hạn hưởng lương hưu thì mẹ bạn vẫn đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể là: “3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm”

Vì mẹ bạn là cán bộ chuyên trách ở xã với chức danh phó Bí thư Đảng ủy xã đã tham gia bảo hiểm xã hội 17 năm tính đến năm 2016. Do vậy, mẹ bạn có thể nghỉ hưu khi đủ tuổi và được hưởng lương hưu theo đúng chế độ mà không cần thiết phải đóng bảo hiểm đủ 20 năm.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *