Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài

Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài Em muốn hỏi về thủ tục thành lập Công ty của người nước ngoài tại Việt Nam: thuê văn phòng tại Việt Nam; ngành nghề kinh doanh: ván gỗ dán công nghiệp; vốn đầu tư ban đầu khoảng 10 tỷ VNĐ. Hỏi, …

Điều kiện và thủ tục thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài Read More »