Đi nước ngoài định cư có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp không?

Luật sư tư vấn về các điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động ra nước ngoài định cư, quyền và nghĩa vụ của người lao động khi ra nước ngoài định cư theo quy định của luật bảo hiểm. Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ khi làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp.

Đi xuất khẩu lao động hay ra nước ngoài định cư không phải là vấn đề mới hiện nay. Vì nhiều lí do khác nhau mà người lao động không muốn ở lại trong nước mà có mong muốn ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Khi ra nước ngoài định cư hay làm việc điều mà người lao động quan tâm nhất chính là các chế độ bảo hiểm của mình sẽ được giải quyết như thế nào ? Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động ra nước ngoài định cư được pháp luật quy định thế nào? . Nếu bạn gặp vấn đề này, cần tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc, bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Sư Toàn Quốc bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi  0926 220 286, luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nội dung sau:

+ Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần ;

+ Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp ;

+ Trình tự, thủ tục, thành phân hồ sơ ;

2. Đi nước ngoài định cư có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và bảo hiểm thất nghiệp không?

Câu hỏi: Chào Luật Sư, Em không biết có thể nhờ luật sư tư vấn qua email hay không? Hay phải liên hệ trực tiếp văn phòng hay điện thoại? Nếu được cho em biết phí dịch vụ được không ạ? Em thắc mắc về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của em. Em sẽ làm việc hết tháng 6/2015 và đi nước ngoài định cư. Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội được đóng đầy đủ và liên tục 4 năm nay.

Em có tham khảo các quy định thì thấy Bảo hiểm thất nghiệp không thanh toán cho trường hợp định cư theo khoản d điều 3 của quy định BHTN 2015. Em có 2 câu hỏi: 1. BHXH em có thể lấy 1 lần được không? Và thời gian mất bao lâu? Vì khoảng đầu tháng 8 em sẽ đi. 2. BTTN có cách nào em lấy được không? Cám ơn Luật Sư.

TRẢ LỜI: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc, nội dung bạn hỏi chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, nội dung tư vấn qua email bạn hỏi

Về bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội thì người không đủ điều kiện hưởng lương hưu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong các trường hợp sau:

“a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Trong trường hợp của bạn, tháng 8/2015 bạn sẽ ra nước ngoài để định cư. Như vậy bạn đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội:

“1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 119, Điều 120 và khoản 1 Điều 121 của Luật này.

2. Người lao động không còn quan hệ lao động thì trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này.

3. Thân nhân của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này.

4. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”

Trong đó hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

“1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật này.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này”.

Như vậy sau khi bạn nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan bảo hiểm thì bạn sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần trong thời hạn 15 ngày.

Về bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“…1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Trong trường hợp của bạn, tháng 6/2015 bạn chấm dứt hợp đồng lao động hiện tại, tháng 8/2015 bạn ra nước ngoài định cư. Trong thời gian từ tháng 6/2015- tháng 8/2015, khi bạn chưa có visa định cư tại nước ngoài, bạn vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bởi vậy để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình bạn nên nộp hồ sơ, yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước. Sau đó, cuối tháng 7/2015, khi có giấy tờ chứng minh bạn sẽ định cư ở nước ngoài, bạn nộp hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ hai, vấn đề tư vấn tại công ty

Với mục tiêu trở thành địa điểm tin cậy của khách, hỗ trợ về mặt pháp lý tốt nhất cho khách hàng, Luật Sư Toàn Quốc có những hình thức tư vấn sau:

– Tư vấn qua email. Quý khách hàng, người truy cập có nhu cầu tư vấn pháp luật, thắc mắc pháp lý vui lòng gửi đề nghị tư vấn qua địa chỉ Email: lienhe@luatminhgia.vn hoặc nhập câu hỏi trực tiếp tại mục Liên hệ. Luật Sư Toàn Quốc cam kết giải đáp tất cả vướng mắc pháp lý trên các lĩnh vực khác nhau trong thời gian nhanh nhất.

– Về tư vấn qua điện thoại. Với mục tiêu là địa chỉ tư vấn pháp luật tin cậy, chất lượng, có thể giải đáp mọi vướng mắc pháp lý cho quý khách hàng. Luật Sư Toàn Quốc đã mở rộng hệ thống tổng đài luật sư trực tuyến 0926 220 286 để hỗ trợ pháp lý thường xuyên qua điện thoại.

– Về tư vấn trực tiếpĐối với những vấn để pháp lý mang tính chất phức tạp, có nhiều tài liệu, chứng cứ. Luật sư tư vấn qua tổng đài tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu để tư vấn, giải đáp cụ thể, bạn có thể đặt lịch để trao đổi trực tiếp với luật sư. Thông tin và phí dịch vụ, bạn có thể tham khảo tại bài viết: >> Dịch vụ luật sư vụ tư vấn pháp luật trực tiếp. 

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *