Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là dịch vụ trọng tậm tại Luật Sư Toàn Quốc, với đội ngũ luật sư về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại có chuyên môn và kinh nghiệm, đặc biệt là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo quy trình như sau:

Bước 1.  Tư vấn quy định pháp luật về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:

+   Tư vấn pháp luật về đầu tư, quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung khác liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

+   Tư vấn điều chỉnh tên công ty/doanh nghiệp:

+   Tư vấn điều chỉnh về địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website trong Giấy chứng nhận đầu tư;

+   Tư vấn điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án đầu tư gồm: bổ sung, rút ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án, điều kiện thẩm tra đối với ngành nghề/mục tiêu yêu cầu điều kiện;

+   Tư vấn điều chỉnh về vốn điều lệ, vốn đầu tư dự án đã được cấp phép;

+   Tư vấn điều chỉnh về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

+   Tư vấn điều chỉnh về chủ sở hữu doanh nghiệp, thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

+   Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần và ngược lại…;

+   Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, gọi: 0926 220 286

Bước 2.  Hoàn thiện hồ sơ nhằm thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+   Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên/thành viên/cổ đông trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ;

+   Tư vấn và hoàn thiện Quyết định điều chỉnh giấy phép đầu tư của công ty, Quyết định của  của chủ sở hữu/chủ đầu tư và các văn bản liên quan về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

+   Tư vấn và xây dựng văn bản đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư và các hồ sơ khác liên quan đến việc điều chỉnh:

+   Tư vấn và xây dựng báo cáo tình hình hoạt động dự án, tình hình hoạt động thương nhân, hoạt động xuất nhập khẩu và nội dung báo cáo khác liên quan đến dự án đang hoạt động

+   Xây dựng văn bản uỷ quyền của doanh nghiệp cho Công ty Luật thực hiện việc điều chỉnh;

+   Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan.

+   Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan (nếu cần thiết);

Bước 3.  Đại diện thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

+   Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Liên hệ, giải thích, làm rõ và giải trình nội dung điều chỉnh với các Bộ, Ngành liên quan trong trường hợp dự án điều chỉnh thuộc diện yêu cầu thẩm tra tại các Bộ, Ngành liên quan.

+   Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+   Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4:  Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư, các giấy tờ liên quan và thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp sau điều chỉnh:

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *