Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, hầu hết các quốc gia đã và đang thực hiện tốt chính sách hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao dục,…Đối với lĩnh vực quan trong như kinh tế, Việt Nam đã tiến hành mở rộng thị trường, ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khi đầu tư vào VN nên.

Nếu bạn là nhà đầu tư Nước ngoài hoặc đại diện cho nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam và cần tư vấn pháp lý về Doanh nghiệp, quy định về Đầu tư nước ngoài hoặc các vấn đề khác liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi – Luật Sư Toàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ và đại diện thực hiện thủ tục pháp lý cho bạn.

Qua đây chúng tôi tư vấn và phân tích một số nội dung về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để bạn tham khảo, trước khi có quyết định đầu tư kinh doanh.

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://dautunuocngoai.gov.vn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT)

– Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT);

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, trường hợp sự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển gia công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BCC.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH; danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần (Mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước

– Hợp đồng dịch vụ, văn bản ủy quyền, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đi nộp hồ sơ (nếu có);

 Thời gian thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài

– Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Thủ tục khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu cần liên hệ với cơ quan liên quan và cơ quan công an để thực hiện thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu và công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty Luật Luật Sư Toàn Quốc rất hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan về doanh nghiệp. Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

3. Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Luật Sư Toàn Quốc

Luật Sư Toàn Quốc cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài…), với đội ngũ luật sư tư vấn đầu tư có chuyên môn và kinh nghiệm và cam kết về chất lượng tư vấn pháp lý. Nội dung dịch vụ cung cấp được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1.  Tư vấn quy định pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài

+   Tư vấn pháp luật về đầu tư, quy định về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt và các nội dung khác liên quan:

+   Luật sư tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập;

+   Tư vấn về mô hình và  cơ cấu tố chức doanh nghiệp; Phương thức hoạt động và điều hành;

+   Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý; Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

+   Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn; Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

+   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Bước 2:  Tiếp nhận thông tin, tư vấn cấp phép đầu tư, thành lập công ty

+   Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

+   Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty có vốn nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

+   Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Bước 3.  Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép đầu tư, thành lập công ty

+   Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

+   Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

+  Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

+  Lập dự án đầu tư;

+   Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

+   Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;

+   Văn bản uỷ quyền;

+   Công chứng các giấy tờ có liên quan;

+   Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 4.  Đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp

+   Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận giấy chứng nhận đầu tư;

+   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

+   Đăng ký và thực hiện thủ tục khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp

+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

Bước 5:  Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *