Điều kiện để được bồi thường đất khi bị thu hồi

Điều kiện để được bồi thường đất khi bị thu hồi

Luật sư tư vấn về bồi thường đất đai. Trường hợp nào thì thu hồi đất được bồi thường, trường hợp nào thì được bồi thương tài sản gắn liền với đất. Các vấn đề này được quy định chi tiết như sau:

Chào luật sư, ngày 1/10/1993 tôi được UBND xã cấp cho tôi một mảnh đất và giấy tờ viết tay, nội dung đất làm ki ốt bán hàng chiều rộng mặt đường quốc lộ 8A 12m chiều sâu vào vách núi 11m. Từ đó đến nay tôi đã khai hoang phục hóa thêm chiều sâu vào vách núi. Năm 2013 tôi được cấp bìa hồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ trước đến nay các nghĩa vụ tôi tham gia đầy đủ. Nay nhà nước thu hồi 4m chiều sâu vào vách núi mốc đo từ mép mương phía trong của đường, để nâng cấp quốc lộ 8a. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được đền bù hay không? xin cảm ơn luât sư.  

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

Theo Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. 

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.” 

Và Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp…” 

Theo các quy định trên, người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường đất (có GCN hoặc đủ điều kiện được cấp GCN theo quy định Điều 101, 102 của Luật Đất đai 2013, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, theo thông tin bạn cung cấp thì năm 2013 bạn có được Nhà nước cấp sổ hồng, tuy nhiên bạn không nêu rõ 4m đất này có được công nhận trong sổ hồng đó hay không? Nếu 4m đất bị Nhà nước thu hồi đã được ghi nhận trong sổ hồng của bạn thì bạn sẽ được Nhà nước bồi thường. Việc bồi thường có thể thực hiện bằng giao đất có cùng mục đích sử dụng đất hoặc bồi thường bằng tiền. Giá đất bồi thường sẽ do UBND cấp tỉnh địa phương bạn quy định tại thời điểm thu hồi đất.

Nếu 4m đất bị thu hồi không được công nhận trong sổ hồng của bạn và cũng không đủ điều kiện được cấp GCN theo các quy định trên thì bạn sẽ không được bồi thường đối với phần diện tích đất này.  

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện để được bồi thường đất khi bị thu hồi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn bồi thường đất đai trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn – Công ty luật Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *