Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

Nội dung cần tư vấn: Luật sư cho tôi hỏi tôi đóng Bảo hiểm xã hội từ 12/2010 đến hết tháng 12/2016, ngày 15/1/2017 tôi nghỉ việc do thai yếu, tôi dự sinh ngày 12/7/2017, vậy cho tôi hỏi tôi có đươc hưởng chế độ thai sản hay không, quy định pháp luật thế nào mong được tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn, mong được hồi âm sớm!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Bạn dự tính sinh con vào ngày 12/07/2017. Như vậy để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải đóng đủ bảo hiểm xã hội và phải đóng đủ 6 tháng trở lên. Trường hợp của bạn, bạn dừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2016 nên thời gian đóng để được hưởng chế độ thai sản của bạn đã đủ 6 tháng. Do vậy bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của bảo hiểm xã hội.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *