Điều kiện để hưởng BHTN khi nghỉ việc ở công ty mới

Luật sư tư vấn về việc có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ không. Nội dung tư vấn như sau:

Câu hỏi tư vấn: Tôi xin được tư vấn về việc hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp như sau: – Tôi làm việc cho Công ty và có đóng Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật định từ tháng 09.2011 đến ngày 31.12.2017 thì có Quyết định chấm dứt Hợp đồng Lao động. Đã quá 03 tháng kể từ ngày Chấm dứt HĐLĐ nhưng tôi không Đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Câu hỏi: Tôi phải làm việc cho Công ty mới tối thiểu bao nhiêu tháng để được hưởng cộng dồn số Bảo hiểm thất nghiệp chưa lãnh? Thanks

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Sư Toàn Quốc. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ mà bạn chưa hưởng thì được cộng nối cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Căn cứ theo Điều 49 Luật việc làm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

”.

Bạn là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có quyết định nghỉ việc ngày 31/12/2017 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.Tuy nhiên, quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, bạn không đăng kí hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm sẽ không giải quyết việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Do đó, khi bạn chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp tại công ty cũ thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp này được cộng dồn vào thời gian bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp tại công ty mới tính đến ngày bạn nghỉ việc tại công ty mới. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo này thì bạn vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện theo  điều 49 nêu trên. Cụ thể: bạn phải đảm bảo đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty mới, nghỉ việc đúng luật và  nộp hồ sơ hương thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thôi việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *